Éppen 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én Franciaországban, a versailles-i Nagy Trianon-kastély folyosóján, a La galérie des Cotelles-ben kötötték meg a trianoni békeszerződést, mely jelentős történelmi területeket csatolt el Magyarországtól.

A békeszerződést Magyarország nevében a Horthy Miklós kormányzó által kinevezett Simonyi-Semadam Sándor jobboldali kormányának népjóléti és munkaügyi minisztere, Benárd Ágost, valamint Drasche-Lázár Alfréd államtitkár, rendkívüli követ írta alá.

Mindennek következtében Magyarország elvesztette Erdélyt, Máramarost, a Partiumot, a Bánságot, a Felvidéket, Kárpátalját, a Csallóközt, a Drávaközt, Bácskát, a Muravidéket, a Muraközt, Őrvidéket, valamint Szepes, és Árva vármegye egyes részeit, továbbá Horvát-Szlavónországot, és Fiumét.