2020. március 21-én felhívással fordultunk az Országgyűlésben frakcióval rendelkező ellenzéki pártok elnökeihez, hogy az országgyűlési képviselőik ne szavazzák meg a kormánynak teljhatalmat adó felhatalmazási törvényjavaslat esetében a házszabálytól való eltérést, és a felhatalmazási törvényt. Mindezen felül felszólítottuk külön levélben az összes – ellenzéki, és kormánypárti - országgyűlési képviselőt, hogy ne szavazzák meg sem a házszabálytól való eltérést, sem pedig később a felhatalmazási törvényt.

Súlyos történelmi, erkölcsi, és politikai felelősség nehezedik most az ellenzéki országgyűlési képviselőkre, mikor március 23-án dönteniük kell majd a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott - a kormánynak korlátlan teljhatalmat adó - felhatalmazási törvényjavaslat esetében a házszabálytól való eltérésről, melyhez 4/5-ös szavazattöbbség szükségeltetik.

Ez a szavazás szimbolikus erővel fog bírni, mert hiszen, ha nem lesz meg a megkívánt minősített többség a házszabálytól való eltéréshez, attól még később a felhatalmazási törvényjavaslat rendes tárgysorozatba vétellel úgyis az Országgyűlés elő fog kerülni.

Az ellenzéki országgyűlési képviselőknek március 23-án történelmi, erkölcsi, és politikai kötelességük nemet mondaniuk már a házszabálytól való eltérés elutasításával is arra a demokráciákban elfogadhatatlan törekvésre, hogy a kormány korlátlan teljhatalmat kapjon, rendeletekkel kormányozzon, és teljességgel kivonja magát a törvényhozás ellenőrzése alól.

Az alkotmányos jogállami rendszer egyik legfőbb alappillére a két legfontosabb hatalmi ág, a törvényhozói hatalom, és a végrehajtói hatalom szigorú különállása.

Az Országgyűlés nem mondhat le arról az elidegeníthetetlen, és alapvető jogáról, valamint arról a vitathatatlan kötelességéről, hogy minden körülmények között ellenőrizze, beszámoltassa, és ha szükséges, akkor felelősségre vonja a mindenkori végrehajtó hatalmat.

1933. március 24-én – csupán alig egy nap eltéréssel Semjén Zsolt felhatalmazási törvényjavaslatáról szóló szavazás dátumától – a német kormány által beterjesztett kivételes törvényt megszavazta a parlament, és ezzel korlátlan teljhatalmat adott Adolf Hitler kezébe.

Hallgassunk a történelem intelmére, és ne adjunk soha senkinek olyan hatalmat, mellyel minden jogi korlát, és alkotmányos ellenőrzés nélkül, saját belátása szerint élhet, és esetlegesen visszaélhet.