Végh Edvárd, a Demokraták Pártja elnöke a mai napon kezdeményezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának összehívását a Türk Tanács magyarországi irodájának tett vagyoni kötelezettségvállalások, nyújtott kiváltságok, és megadott mentességek kapcsán.

Tárgy: Felkérés bizottsági ülés összehívásának kezdeményezésére a Magyarország Kormánya, és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodásból eredő magyar állami kötelezettségvállalások, nyújtott kiváltságok, és megadott mentességek kapcsán

Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága

Stummer János elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

A 2019. évi XCIII. számú törvényben kihirdetésre került a Magyarország Kormánya, és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról (a továbbiakban: iroda) szóló székhely-megállapodás.

A magyar kormány elismerte az iroda nemzetközi jogalanyiságát, valamit a Magyarországon belüli teljes jogi személyiségét. A magyar kormány az irodának, az iroda teljes személyzetének, valamint a személyzet hozzátartozóinak olyan jellegű kiváltságokat, és mentességeket biztosít, melyek az 1961-es bécsi egyezmény alapján a diplomácia képviseleteket, valamint azok személyzetét illetik meg. A magyar kormány az iroda rendelkezésére bocsátotta a székhelyet mindenféle bérleti, vagy egyéb díj nélkül. A magyar kormány fizeti az iroda teljes személyzetének munkabérét.

A székhely-megállapodásban szereplő magyar állami kötelezettségvállalások, valamint a magyar kormány által, az irodának, illetve az iroda személyzetének biztosított kiváltságok, és mentességek azonban Magyarország nemzetbiztonságát érintő számos kérdést felvetettek.

Mindezen tények fényében felkérem Önt, hogy az 1995. évi CXXV. számú törvény 14. § (1) bekezdése alapján kezdeményezze az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának összehívását.

Budapest, 2019. december 16.

Tisztelettel:

Végh Edvárd

elnök