Végh Edvárd, a Demokraták Pártja elnöke levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy miért vonta ki a kormány a magyar törvények alól a Türk Tanács magyarországi irodáját, miért a magyar polgárok fizetik az iroda éves fenntartását, és a személyzet bérét, valamint a kormány miért titkolja az iroda pontos címét.

A miniszterelnöknek írt levél teljes szövege:

Tárgy: Kérdések a Magyarország Kormánya, és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodással kapcsolatosan

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A 2019. évi XCIII. számú törvényben kihirdetett székhely-megállapodás számos kérdést felvett, melyeknek megválaszolása méltán tarthat számot a magyar polgárok érdeklődő figyelmére.

1.) Milyen okból, és milyen célból ismeri el a magyar kormány a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájának (a továbbiakban: iroda) nemzetközi jogalanyiságát, valamit a Magyarországon belüli teljes jogi személyiségét?

2.) Milyen okból, és milyen célból biztosít a magyar kormány az irodának, az iroda teljes személyzetének, valamint a személyzet hozzátartozóinak olyan jellegű kiváltságokat, és mentességeket, melyek az 1961-es bécsi egyezmény alapján a diplomácia képviseleteket, valamint azok személyzetét illetik meg?

3.) Milyen okból, és milyen célból bocsátja a magyar kormány az iroda rendelkezésére a székhelyet mindenféle bérleti, vagy egyéb díj nélkül?

4.) Milyen okból, és milyen célból fizeti a magyar kormány az iroda teljes személyzetének munkabérét?

5.) Milyen okból, és milyen célból titkolja el a magyar kormány a székhely-megállapodásban az iroda székhelyéül szolgáló ingatlant, és annak pontos helyét, valamint az iroda fenntartásának éves költségeit?

Várom szíves válaszát!

Budapest, 2019. december 14.

Tisztelettel:

Végh Edvárd

elnök