Az Orbán-kormány arra készül, hogy egész egyszerűen elrabolja a Magyar Tudományos Akadémia teljes vagyonát mindenfajta kártalanítás nélkül, és gyakorlatilag kézi vezérlés alá helyezze az akadémia kutatóhálózatát.

Az Orbán-rendszer nem képes elviselni semmiféle független intézmény létezését – lett légyen az politikai, jogi, gazdasági, kulturális, vagy tudományos – ezért rontott rá az akadémiára, mit sem törődve még a saját alaptörvényével sem, mely (többek között) kimondja a tulajdonhoz való jog védelmét.

Azonban mindezen felül az Orbán-kormány olyan alapvető alkotmányos jogelvek megsértésére is vetemedik, mint példának okáért a tudomány szabadsága, melyet éppen most akar felszámolni Magyarországon.

Sőt, mindennek tetejébe Orbán a saját maga személyes irányítása alá akarja rendelni az akadémiát azáltal, hogy a kutatóintézeteket felügyelő testület fejét, és tagjait közvetlenül (és egyes egyedül) ő nevezi majd ki.

Mindebből egyértelműen látszik, hogy a Széchenyi István gróf alapította, 194 éve fennálló Magyar Tudományos Akadémiát Orbán Viktor porig fogja rombolni.