A maastrichti szerződés aláírásával hívták életre az Európai Uniót 1992 február 7-én az Európai Közösség tagállamai a hollandiai Maastrichtban. Az Európai Unióról szóló szerződés 1993 november 1-én lépett hatályba.

A maastrichti szerződés teremtette meg az Európai Unió három tartópillérét:

- az Európai Közösséget,

- a közös külpolitikát, és biztonságpolitikát,

- a belügyi, és igazságügyi együttműködést.

A maastrichti szerződés rendelkezett az Európai Gazdasági, és Monetáris Unió létrehozásáról, az Európai Központi Bank felállításáról, valamint meghatározta az euró bevezetésének feltételeit.

Hazánk csatlakozásáról az Európai Unióhoz a magyar polgárok döntöttek népszavazás útján, egyértelműen kinyilvánítva, hogy Magyarországot Európa részének tekintik, valamint az Európai Unió polgárai akarnak lenni, és azok is akarnak maradni.