A Demokraták Pártja (DP) fúzióra lépett a Szabad Választók Pártjával, akként, hogy az utóbbi párt a Demokraták Pártjába olvadt.

A DP Konvenciója kimondta, hogy a DP egy mérsékelten konzervatív, európai értékrendet képviselő, jobbközép néppárt.

A DP Konvenciója Végh Edvárdot megerősítette elnöki tisztségében, míg elnökhelyettessé választotta Kulcsár Zsoltot, a Szabad Választók Pártja leköszönt elnökét.

A DP nem fogadja el Magyarország új közjogi berendezkedését, amely külsőségeiben még demokratikus, ám tartalmát tekintve már diktatórikus, éppen ezért, mint valódi ellenzéki pártnak politikai, és erkölcsi felelőssége, hogy kivonja magát ebből a rendszerből.

Ugyancsak nem fogadja el a 2018-as országgyűlési választások eredményét, mert egy korrupt, antidemokratikus, és tisztességtelen választási rendszer alapján született, továbbá mert a választásokat vitathatatlanul, és tagadhatatlanul elcsalták.

Ennek okán az elcsalt választások révén létrejött országgyűlést, és megalakult kormányt nem tekinti legitimnek, és alkotmányosnak.

Továbbá a 2012-ben megalkotott, és azóta többször módosított alaptörvényt nem tekinti Magyarország legitim alkotmányának, mert egyetlen párt, a Fidesz kizárólagos hatalmának megőrzését szolgálja.

Ezt az alaptörvényt a Fidesz teljesen önhatalmúan, a többségével nyíltan visszaélve kényszerítette rá Magyarországra, és a magyar polgárokra. Ez az alaptörvény nem garanciája a demokráciának, és az alapvető alkotmányos jogok érvényesülésének.

Az ország következő alkotmányának megalkotásába be kell vonni a magyar polgárokat, és biztosítani kell a népnek azt a jogot, hogy a jövőben az alkotmánymódosításokról népszavazás útján nyilvánítson véleményt.

A jelenlegi antidemokratikus, korrupt, és aránytalan választási rendszer a Fidesz kormányzati túlhatalmát eredményezte, ami nem törhető meg ebben a választási rendszerben, ezért egy arányos, igazságos, demokratikus, és a teljes politikai esélyegyenlőséget biztosító választási törvény kell alkotni.

A demokratikus Magyarországért való küzdelem nem folytatható hitelesen, célravezetően, és hatékonyan az Orbán-rendszer játékszabályainak betartásával, és az orbáni törvénygyárrá züllesztett parlamentben való, kollaboráns részvétellel.

Ugyanis azok az álellenzéki pártok, - melyeknek a képviselői felesküdtek Orbán alaptörvényére, és jelenlétükkel cinkos módon erősítik az illegitim országgyűlés törvényességének látszatát – az Orbán-rendszer hasznos szolgálattevői, így a demokratikus eszmék, és a demokráciát akaró szavazók árulói.

Ezeket a pártokat nem tekintjük az Orbán-rendszer ellenzékének, ezért velük semmilyen módon nem fogunk együttműködni.

Ezért a DP mozgalmat indít, melyhez csatlakozhatnak egy igazságos, modern, nyitott, demokratikus berendezkedésű, és alkotmányos jogállami alapokon nyugvó Magyarországért küzdeni akaró polgárok, pártok, civil szervezetek, független politikusok, és civil szakemberek.