Nem fogadjuk el a választások eredményét, mert egy korrupt, antidemokratikus, tisztességtelen, és csalások ipari mértékű sorozatát lehetővé tévő választási rendszer alapján született.

Egy ilyen választás révén létrejövő országgyűlés, és kormány nem tekinthető legitimnek, és alkotmányosnak.

Ezért felszólítjuk a mandátumot nyert ellenzéki pártokat, hogy képviselőik ne tegyék le az esküt az Orbán-rendszer alaptörvényére, és ne asszisztáljanak az országgyűlésben ehhez a sötét színjátékhoz, mely a demokrácia gyalázatos megcsúfolása.

A Fidesz az új országgyűlésben kétharmados többséggel rendelkezik, ezért az ellenzéki pártok képviselőinek a látszatdemokrácia fenntartásához való segédkezésen kívül semmiféle érdemi szerepre nem jut esélyük.

Magyarország közjogi berendezkedése külsőségeiben még demokratikus, ám tartalmát tekintve már diktatórikus, éppen ezért az ellenzéki pártoknak politikai, és erkölcsi felelősségük, hogy kivonják magukat ebből a rendszerből.

A jelenlegi antidemokratikus, korrupt, és aránytalan választási rendszer fennmaradása esetén a Fidesz kormányzati túlhatalma nem törhető meg egy újabb választáson.

Az Orbán-rendszer éppen azért nem váltható le egy új választáson, mert ha az ellenzék is kapná a több szavazatot, ez a választási rendszer lehetővé teszi a különböző módú csalások ipari léptékű alkalmazását.

Csakis egy arányos, igazságos, demokratikus, és a teljes politikai esélyegyenlőséget biztosító választási rendszer megalkotása után kerülhet sor új országgyűlési választások megtartására, és ezáltal az Orbán-rendszer leváltására.

Azonban a demokratikus Magyarországért való küzdelem nem folytatható hitelesen, célravezetően, és hatékonyan az Orbán-rendszer játékszabályainak betartásával, és az orbáni törvénygyárrá züllesztett parlamentben való, kollaboráns részvétellel.

Ugyanis azok az ellenzéki pártok - melyeknek a képviselői felesküsznek Orbán alaptörvényére, és jelenlétükkel cinkos módon erősítik az illegitim országgyűlés törvényességének látszatát – az Orbán-rendszer hasznos szolgálattevői, így a demokratikus eszmék, és a demokráciát akaró szavazók árulói.

Budapest, 2018. május 4. 

Blazovich Tímea elnök (Földművelők-, Gazdálkodók és az Új Élet Rendszerváltó Pártja) 

Kulcsár Zsolt elnök (Szabad Választók Pártja) 

Végh Edvárd elnök (Demokraták Pártja)