Választási szövetség létrehozásának szándékáról írt alá nyilatkozatot a Modern Magyarország Mozgalom, a Színes Magyarország Párt, a Magyar Liberális Párt,  a Szabad Választók Pártja, és a Demokraták Pártja.

A nyilatkozatot aláíró pártok közös célkitűzése, hogy a magyar társadalom, és így minden magyar ember érdekében, egy modern, nyugati felfogású, nyitott, elfogadó, igazságos, az emberek egyenlőségére épülő, demokratikus alapokon szerveződő, és működő, az alkotmányos jogállamot visszaállító országgyűlés alakuljon. 

A nyilatkozatot aláíró pártok nem fogják engedni, hogy bármilyen párt, személy, vagy csoport - demokráciát színlelve - diktatórikus rendszert, vagy diktatúrát alakítson ki Magyarországon. 

A nyilatkozatot aláíró pártok egyetértenek abban, hogy az igazságtalan, és egyoldalú választási rendszer miatt a demokratikus pártoknak – félretéve önös politikai érdekeiket – egy erős szövetséget kell létrehozniuk a 2018-as választásokra, amelynek színeiben közös országos listát állítanak, és közös jelölteket indítanak mind a 106 egyéni választókörzetben.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a nyilatkozatot aláíró pártok érdemi tárgyalásokat kezdtek egy olyan nyitott választási szövetség megalakításáról, amelyet a demokratikus közvélemény régóta szorgalmaz, és amely egyaránt alkalmas integrálni minél több, a kitűzött célokkal azonosulni képes demokratikus pártot, civil szervezetet, és független politikust, másrészről pedig kormányzóképes alternatívát képes nyújtani minden magyar szavazópolgár számára.

Ez a szövetség nyitott, a nyilatkozatot aláíró pártok várják az összes olyan demokratikus párt, civil szervezet, és független politikus csatlakozását, amelyek, és akik egyetértenek a szövetség céljaival, nem vezérelvű államban gondolkodnak, és le akarják váltani a Fidesz-kormányt.

A nyilatkozatot aláíró pártok határozottan leszögezik, hogy szélsőséges, kirekesztő, és előítéletes, szélső jobboldali, és szélső baloldali szervezetekkel nem működnek együtt sem a választások során, sem később.