2005-ben ezen a napon lépett hatályba az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye, mely szerint a korrupció súlyos gondot, és fenyegetést jelent a társadalmak stabilitására, és biztonságára.

A korrupció mindezeken túl aláássa a demokrácia intézményeit, és a demokratikus értékeket, az erkölcsi értékeket, és az igazságosságot, továbbá veszélyezteti a fenntartható fejlődést, és a jogállamiságot.

Az egyezmény célja elősegíteni, és megerősíteni a korrupció hatékonyabb, és hatásosabb megelőzésére, és felszámolására irányuló intézkedéseket.

Továbbá elősegíteni, megkönnyíteni, és támogatni a nemzetközi együttműködést, és technikai segítségnyújtást a korrupció megelőzése, és a korrupció ellen folytatott harc során.

Valamint elősegíteni a közügyekben, és a köztulajdonnal kapcsolatban a becsületességet, a számonkérhetőséget, és a közügyek, és köztulajdon helyes kezelését.