Magyarországon már nincs demokrácia, mert az Orbán-rendszer felszámolta a jogállamot, szolgájává alacsonyította az alkotmányos intézményeket, lerombolta az államhatalom minden közjogi gátját, és ellehetetlenítette a szabad, tisztességes választásokat. Orbán Viktor diktatúrája azonban nem a fegyveres terror rémuralma, hanem a jog zsarnoksága, amelyben a teljhatalommal bíró rezsim kénye-kedve szerint hoz, módosít, és von vissza törvényeket. Az orbáni hatalom sikeresen abban a hitben ringatja a híveit, és az ilyen-olyan pártállású szavazók nagy részét, hogy ebben az ország még demokrácia van. Elsőként ezt a hazugságot kell szétzúzni, és a napnál is világosabbá tenni, hogy hazánkban már diktatúra van, amit még demokráciának hazudnak.

Szabad, és tisztességes választások – Kiiktatva 

Az Orbán-rezsim jogi boszorkánykonyhájában addig ügyködtek, amíg kifőztek egy olyan választási rendszert, amelyben a hatalmon lévő Fidesz egész egyszerűen nem veszíthet, sőt, nehogy többséget szerezhet, hanem újfent kétharmados felhatalmazáshoz juthat. Mindezt olyan átlátszó, aljas, és piszkos trükkökkel érték el, mint példának okáért a választási körzetek pártalapú átrajzolása, a politikai reklámok korlátozása, vagy a kamupártok dömpingjét eredményező kampányfinanszírozás. Az önkormányzati választások előtt gyakorlatilag teljesen átformálták a fővárosi politikai rendszert, nehogy a Budapesten hagyományosan erős ellenzék megszorongassa, vagy legyőzze az orbáni hatalom hűséges helytartóit.

Pártatlan, és független alkotmánybíróság – Kiiktatva 

Egykor ez a taláros testület valóban a demokrácia, a jogállam, és az alkotmányos alapjogok őrzője volt, azonban mára az Orbán-rendszer szolgalelkű ölebévé silányult. 2010 óta lépésről lépésre, szisztematikus eltökéltséggel fosztották meg ezt a grémiumot mindazon eszközeitől, amelyekkel megakadályozhatta volna a diktatúra kiépítését Magyarországon. Először az orbáni alaptörvény kötötte gúzsba a kezét, majd pedig a sorait elkötelezett, hithű, és engedelmes bírákkal töltötték fel, akik fittyet hányva a legalapvetőbb alkotmányos alapjogokra, és demokratikus alapelvekre, csak azt nézik, mi szolgálja a hatalom céljait, érdekeit, és aszerint ítélnek. Az alkotmánybíróság, mint fék, és ellensúly, nem létezik többé Magyarországon. 

Ellenőrzési joggal élő törvényhozás – Kiiktatva 

Magyarországon az országgyűlés pont a legfontosabb, és egy demokráciában elengedhetetlen feladatát nem látja el, a hatalom ellenőrzését. Az Orbán-rendszerben a törvényhozás szerepe arra korlátozódik, hogy pecsétet nyomjon a kormány minden döntésére, kérdés, vita, és ellenvetés nélkül. Minderre a szégyenteljes színjátékra pedig azért van szükség, hogy a demokrácia látszatát fenntartsák, hiszen lám csak, működik az országgyűlés, és szavaznak a képviselők. Mintha nem ugyanezt a sötét bohózatot játszották volna évtizedekig a szocialista diktatúra idejében, vagy a Horthy-rendszerben. A legnagyobb gyalázat hazánk történelmének tükrében ez az alibi-országgyűlés, ahol sem ellenőrizni, sem számon kérni, sem pedig felelősségre vonni nem tudják a hatalmat. 

Szabad, és független sajtó – Kiiktatva

Az Orbán-rezsim túlnyomó részében már felszámolta a sajtószabadságot Magyarországon, és hamarosan teljessé válik az orbáni álom egy engedelmes, és jól idomított médiáról, amely mindenkor a hatalom dicséretét zengi. Az elmúlt hét évben egy demokráciában példátlan támadások érték az ellenzéki sajtót, létrehoztak egy olyan hivatalt, amely egyetlen pillanat alatt bevezetheti a cenzúrát, és új adókkal a még életképes orgánumokat is meg akarják fojtani, maguk alá gyűrni. Most már a saját oldalukhoz tartózó, de a kormánytól nem függő médiára is fáj a foguk, hiszen ami nem állami, az jó esetben csak gyanús, rosszabb esetben ellenség, hazaáruló. Már a látszatra sem adtak, amikor kivégezték a Népszabadságot. Az adófizetők milliárdjaiból fenntartott közszolgálati média pedig a legsötétebb pártállami múltat idéző módon folytat PR-kampányt a kormány, és a Fidesz számára. Már nincs messze az az idő sem, amikor az internetes fórumokat (közösségi oldalak, blogok) fogják megzabolázni, ahogy azt Oroszországban teszi Putyin. 

Független civil szervezetek – Kiiktatva  

A nem kormánybarát, az Orbán-rezsimet kritizáló, jogvédő, és egyéb más tevékenységet folytató, külföldi támogatásokban részesülő civil szervezetek ellen brutális, és erőszakos támadást indítottak, amelynek során még a karhatalom bevetésétől sem riadtak vissza. A kormány célja egyértelmű, meg akarja fosztani a civil szférát minden külső, tőle független anyagi forrástól, és ezért az összes jogi, hatósági eszközt felhasználja, ami csak a rendelkezésére áll. Ilyen fajta nyílt, és agresszív fellépés a civil szervezetekkel szemben csupán olyan országokban tapasztalható, ahol antidemokratikus berendezkedés található, például Oroszországban, vagy Fehéroroszországban. Az orbáni diktatúrában nincs helye olyan civil szervezeteknek, amelyek bármiféle ellenállást tanúsítanak a kormány politikájával szemben, és nem hódolnak be a hatalomnak. Magyarországon hamarosan kizárólag olyan civil szervezetek lesznek képesek működni, és anyagi forrásokhoz jutni, amelyek készséges kiszolgálóivá válnak az önkényuralmi rendszernek. Már elkészült, és elfogadás előtt áll az a civil-ellenes törvény, amely gyakorlatilag külföldi ügynökökké bélyegzi azokat a civil szervezeteket, amelyek nem csak magyarországi adományozóktól kapnak támogatást. Az Orbán-rezsim hűen lemásolja az törvény orosz változatát, melynek révén Putyin szétzúzta a civil szférát Oroszországban.

Tanszabadság elvén működő oktatás – Kiiktatva

A CEU elleni aljas, és visszataszító támadás egyértelmű példa statuálás minden magyarországi oktatási intézménynek, hogy vagy a cári ukázok mentén viselkednek, vagy szörnyű megtorlás lesz a részük. Az Orbán-rendszer ezzel a törvénnyel eltörölte a tanszabadságot, és kimutatta a foga fehérét, miszerint már ténylegesen is egy diktatúra koreográfiája szerint ténykedik.

A demokrácia helyreállítása = Egységes Ellenzék

Ahhoz a legfőbb nemzeti érdekből eredő célhoz, hogy Magyarországon helyreállíthassuk az alkotmányos berendezkedést, a jogállamiságot, és a plurális demokráciát, az első kardinális lépés egy egységes ellenzéki fellépés a választásokon. Minden ellenzéki pártnak, mely az Orbán-rendszer felszámolásáért (és elszámoltatásáért) küzd, alá kell rendelnie az önös pártérdekeit ennek az elsődleges nemzeti törekvésnek. Minden olyan ellenzéki párt, mely nem egy egységes ellenzéki (választási) szövetségben akar elindulni a választásokon, akarva, vagy akaratlanul, de mindenképpen az Orbáni hatalom fennmaradását szolgálja. 

Végh Edvárd írása