Minden demokratikus ellenzéki pártnak megkérdőjelezhetetlenül az elsődleges célja az Orbán-rendszer megdöntése kell, hogy legyen, éppen ezért minden más párt –és egyéb érdeket ennek a fontos nemzeti törekvésnek szükséges alárendelni.

Előzetes feltételszabás, ultimátum, diktátum, és kikötés nélkül haladéktalanul tárgyalóasztalhoz kell ülnie minden olyan ellenzéki pártnak – lett légyen az parlamenti, avagy parlamenten kívüli – mely nem a saját egyéni (politikai, és egzisztenciális) érdekeinek érvényesítése végett akar részt venni a választásokon.

Egy szövetség létrehozása rugalmasságot, nyitottságot, kompromisszumkészséget, és konszenzusra való nagyfokú hajlandóságot kíván meg minden tárgyalóféltől, viszont a jövőbeni megegyezést jelentékenyen elősegítheti a legfőbb nemzeti érdek szem előtt tartása.

Az Orbán-rendszer bebetonozását szolgáló, és így Orbánisztán megalapítását lehetővé tévő, antidemokratikus aránytalan, és (egy)pártosan részrehajló választási törvény nem hagy sok mozgásteret az ellenzéki pártok számára.

A Fideszes választási törvény ördögi logikája szerint az ellenzéki pártok vagy egy választási szövetségbe tömörülnek, vagy nem, de akkor az utóbbi esetben az Orbán-rendszer fennmaradását segítik elő.

A Demokraták Pártja szilárd meggyőződéssel hisz egy ellenzéki választási szövetség életre hívásában, melynek keretében, minden, az Orbán-rendszert leváltani akaró demokratikus ellenzéki párttal hajlandó együttműködni.