Az állami szintre emelt korrupció és a minden erkölcsi normát sértő nepotizmus megszűntetésének érdekében szigorúan meg kell tiltani, hogy a hivatalban lévő politikusok hozzátartozói bármiféle módon is közpénzhez jussanak.

Ebből a célból olyan törvényi szabályozást kell alkotni, mely szerint választott politikus (lásd: miniszterelnök, országgyűlési képviselő, polgármester, önkormányzati képviselő, stb.) és kinevezett politikus (lásd: miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, kormánybiztos, stb.) egyetlen hozzátartozója se indulhasson közbeszerzési eljárásban.

A félreértések és félremagyarázások elkerülése végett a hozzátartozó meghatározásakor a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó jogszabályában található definíciót kell mérvadónak tekinteni.

8:1 § (1) E törvény alkalmazásában 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.